Ogłoszenie
na dostawę fabrycznie nowych maszyn do obróbki drewna (m. in CNC),
specjalistycznego oprogramowania informatycznego
oraz nowego sprzętu komputerowego

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe - „Bajt”, Łazy Dębowieckie 133, 38-220 Dębowiec, zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych maszyn do obróbki drewna (m. in CNC), specjalistycznego oprogramowania informatycznego oraz fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Rozwój i wzrost konkurencyjności PHU BAJT poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów z drewna będących wynikiem prac B+R" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0219/20.

 1. Termin realizacji i zakres dostawy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe - „Bajt”, Łazy Dębowieckie 133, 38-220 Dębowiec.
 3. Termin składania ofert upływa 07.04.2022r. o godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.04.2022r. o godz. 9.30.
 5. W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

26.03.2022 roku , Krystian Ciejka, Właściciel

Załączniki:

 1. tom attachements__download-item">

  Ogłoszenie - Pobierz

 2. tom attachements__download-item">

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - totnych Warunków Zamówienia (SIWZ)">Pobierz

 3. tom attachements__download-item">

  Wzór oferty – załącznik nr 1 do SIWZ - Pobierz

 4. tom attachements__download-item">

  Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ - Pobierz

 5. tom attachements__download-item">

  Wzór oferty - wersja edytowalna (MS Word) - towalna (MS Word)">Pobierz

 6. tom attachements__download-item">Schemat instalacji odpylającej - Pobierz